Syiah dan Peyelewengannya

PENGENALAN 

Perbezaan pendapat di kalangan umat islam dalam bidang syariah atau perundangan Islam dianggap satu rahmat kerana di sebalik perselisihan pendapat ini telah membawa kepada pertemuan, perbincangan dan perbahasan di antara alim ulama yang pakar dalam bidang tersebut sehingga satu keputusan dapat dibuat

Walaubagaimanapun perbezaan dalam bidang politik dan akidah lebih cenderung kepada malapetaka serta peperangan saudara umat islam. Ia mengakibatkan perpecahan di kalangan umat ISlam yang tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW dan seluruh umat Islam. Demikianlah kewujudan fahaman Syiah telah menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam

Syiah Imam Dua Belas (Ja'afariah)

Kumpulan ini merupakan golongan Syiah yang terbesar di Iran dan merangkumi hampir 60 % daripada penduduk Iraq. Golongan ini juga menjadi kumulan minoriti di beberapa buah negara seperti Pakistan, Afganistan, Lebanon dan Syria

Syiah Zaidiyah

Kumpulan yang dikenali dengan nama Syiah Imam Lima dan ia berkembang di Yaman dan hampir 40% daripada penduduk negara tersebut adalah pengikut Syiah Zaidiyah.

Syiah Ismalilyah

Kumpulan ini mempunyai Imam tujuh dan pengikutnya dianggarkan seramai 2 juta orang. Kumpulan ini sekarang berpusat di India dan bertaburan di sekitar Asia Tengah, Iran, Syria dan Timur Afrika.


FAKTOR KEMUNCULAN SYIAH


1. Kewafatan Rasulullah SAW

Terdapat sesetengah pihak yang berpendapat bahawa Saidina Ali lebih berhak menjadi iman lalu bepihak oleh sebahagian kepadanya. Pendapat ini juga dipegang oleh sebahgian puak Syiah dengan penafsiran khas mereka sendiri. Sementara selain Syiah pula mengaitkan pendapat ini dengan pandangan yang mengatakan bahawa talian darah dengan Rasulullah SAW lebih berhak menjadi khalifah selepas Rasulullah SAW.

2. Kemunculan Pergerakan Abdullah B.SABA’ di Penghujung Zaman Uthman R.A.

Abdullah b.SABA’ adalah seorang yahudi dari Yaman dan pengasas golongan Syiah AL-SABA_iyah yang merupakan golongan Syiah pelampau. Dia telah memeluk islam pada zaman Uthman r.a dan menjelajah ke kota-kota islam dalam percubaannya untuk menyesatkan umat islam.


3. Peperangan Siffin dan Majlis Tahkim. 


Reaksi kepada puak Khawarij yang menentang Saidina Ali r.a dalam pristiwa Tahkim. Mereka melaungkan bahawa iman itu adalah hak umum bagi semuas kaum muslimin tanpa wujud keutamaan antara orng Arab dengan bukan Arab dan antara bangsa Parsi atau Habsyah. Puak Syiah dalam keadaan itu menjadikan iman hak di kalangan ahli bait Rasulullah SAW sahaja, dari keterunan Saidina Ali r.a .


4. Pembunuhan Hussein R.A. 


Selepas peristiwa menyayat hati ini, lafaz Syiah mula digunakan untuk merujuk kepada mereka yang digunakan untuk merujuk kepada mereka yang menykong Saidina Ai r.a dan keturunannya.

KESIMPULAN: Sebahagian prinsip akidah bagi Syiah telah lahir pasda tangan Abdullah b. SABA’ tetapi tidak timbul secara berkumpulan. Hanya selepas berlaku peristiwa di atas, terutam selepas pembunuhan kumpulan yang berkembang berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang dilontarkan oleh ibnu SABA’ di dalam suasana pemikiran bagi puak Syiah ketika itu.

SYIAH DI MALAYSIA

Syiah di Malaysia merupakan satu kelompok pecahan dari umat islam yang merangkumi lebih kurang 10% dari seluruh umat islam di dunia. Di Malaysia terdapat 3 kumpulan Syiah yang berkembang semenjak beberapa tahun yang lalu iaitu :

Syiah Taibi Bohra (Dawood Bohra). 

Kumpulan ini beraasal dari india dan di Malaysia ia dikenali dengan golonga yang memiliki Kedai Bombay. Kumpulan yang berpusat di daarah kelang ini mempunyai tanah perkuburan dan masjidnya sendiri dan pengikutnya dianggarkan seramai 200 hingga 400 orang.

Syiah Ismailiyah Agha Khan 

Kumpulan yang dikenali dengan nama Kedai Peerbhai ini bergerak di sekitar lembah kelang. Jumlah pengikut tidak diketahui tetapi bilangannya lebih kecil dari kelompok Bohra.

Syiah Ja’fariyah @ Imamah Ithna Assyariyyah (Iman Dua Belas)

Kumpulan Syiah ini dipercayai mula bertapak di Malaysia selepas kejayaan Revolusi Iran pada tahun 1979. Pengaruh ajaran dan fahaman kumpulan ini menular ke negara ini melalui bahan-bahan bacaan dan orang perseorangan sama ada yang ke Iran atau yang datang dari Iran.

Fahaman Syiah ini bertambah meruncing apabila beberapa orang Pensyarah universtiti tempatan telah memainkan perana untuk menyembarkan fahaman Syiah Ja’fariyah secara serius kepada para pelajar di institute pengajian Tinggi.

PENYELEWENGAN FAHAMAN SYIAH

1. Penyelewengan Dari sudut akidah.
 • Khalifah diwasiatkan secara Nas.
 • Imam adalah maksum.
 • Ilmu Allah berubah-ubah mengikut sesuatu peristiwa yang berlaku kepada manusia.
 • Kemunculan semula Imam Mahdi dan kumpulan orang yang telah mati untuk memberi keadilan.
 • Berpura-pura iaitu menyatakan dengan lisan yang menyalahi hati kerana takut kemudhratan diri walaupun yang disembunyikan itu perkara yang benar.
 • Konsep al –Mahdiah iaitu kepercayaan kepada Muhammad bin Hassan al-Askari sebagai Imam Mahdi al-Muntazar.
 • Penyanjungan yang keterlaluan kepada Sayidina Ali.
 • Mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW.
 • Menuduh Abu Bakar , Umar , Uthman dan Muawiyah sebagai empat berhala Quraisy serta pengikut- pengikut mereka adalah musuh Allah.
 • Hanya Ali dan para Iman sahaja yang Menghafal dan menghimpun al-Quran dengan sempurna.
 • Menghalalkan nikah mut’ah.
 • Menambah nama Sayidina Ali dalam Syahadah.
 • Menolak Hadis yang diriwayatkan oleh Ahlu Sunah Wal Jamaah sekalipun Hadis Mutawatir.
2. Penyelewengan Dari Sudut Syariat
 • Menolak Ijmak Ulama.
 • Menolak Qias.
 • Mengamalkan nikah mut’ah.
3. Pelbagai Penyelewangan Umum.
 • Menzirahi kubur Saidina Hussein , ganjarannya syurga.
 • Menyiksa tubuh badan sempena 10 Muharram bagi menangisi kematian Saidina Hussein.
 • Menghina isteri-isteri nabi SAW.
 • Mengharuskan jamak sembahyang dalam semua keadaan tanpa sebarang sebab.
 • Imamah dan Khalifah sebahagian daripada rukun islam dan ianya berlaku melalui nas.
 • Sembahyang dhuha adalah bidaah.
 • Islam buikanlah syarat wajib Haji.
 • Wajib menyapu kedua-dua kaki dan tidak memadai hanya dengan membasuh kedua-duanya

PERBANDINGAN AKIDAH ANTARA AHLI SUNAH DAN SYIAH 

                       AHLI SUNAH
                               SYIAH
AL-Quran adalah terpelihara dan bebas dari kekurangan mahupun penyelewengan.
Al-Quran ada sekarang ada kekurangannya dan terseleweng.
Beriktikad bahawa penafsiran al-Quran hendaklah berpandukan pada apa yang dating daripada Nabi SAW.
Berpendapat penafsiran al-Quran hendaklah berpendukan daripada apa yang telah diriwayatkan Aali-Bait dengan riwayat-riwayat yang mencela para sahabat dan mendakwa Imam Ali sebagai tuhan serta Imam selepasnya.
AL-Quran diturunkan sepenuhnya ke atas  Rasulullah SAW, tiada kekurangan padanya dan tiada kitab lain selepasnya.
Berktikad bahawa di sana ada mashaf yang diturunkan selepas kewafatan Nabi SAW dan dinamakan mashaf Fatimah.
Sunah Nabi adalah apa shaja y=ang dating daripada Nabi sama ada Percakapan, perbuatan mahupun taqrir.
Mengatakan bahawa percakapan Imam 12 seperti firman Allah Taalah dan sabda Rasulullah SAW. Meriwayatkan daripada Nabi kerana mereka juga adalah maksum.
Syariat islam adalah sempurna.
Bahawa Rasulullah SAW menyampaikan sebahagian daripada Syariat sahaja sedangkan sebahagiannya disembunyikan dan ditinggalkan pada Imam Ali.
Menerima periwayatan sahabat r.a kerana mereka adil dan thiqah.
Menolak periwayatan sahabat, meraka beriktikad bahawa para beriktikad bahawa para sahabat semuanya menipu seperti Abu Hurairah
Menerima semua hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim serta kitab-kitab hadis soheh yang lain.
Tidak berpegang dengan kitab-kitab hadis Ahli Sunah melainkan yang ada persamaan dengan akidah pegangan mereka.
Berpegang dengan al-Quran , Sunah dan Ijmak sebagai prinsip asas kepada syriat Islam.
Tidak percaya dengan Ijmak sama asa ada  dari sahabat mahupun selain mereka tanpa kewujudan orang yang maksum bersama mereka .
Tiada yang maksum melainkan Rasulullah SAW, para anbiya’ dan rasul-rasul terdahulu.
Para Imam-imam adalah maksum dan kemaksuman mereka adalah perkara dasar dalam prinsip Imamah. Imam tidak akan terkena dosa sama asa sengaja atau tidak.
Mukjizat yang dianugerahkan Allah kepada para Nabi dan Rasul adalh satu bukti tentang kebenaran.
Mukjizat hanya untuk para Imam, mereka mampu menghidupkan yang mati, menyebuhkan penyakit bisu, kusta serta mereka memiliki semua mukjizat yang dimiliki oleh para Nabi.
Tiada yang mengetahui perkara-perkara ghiab melainkan Allah.
Para Imam mengetahui perkara-pekara ghiab, tidak terhijab daripada mereka ilmu-ilmu apa yang di langit, di bumi, di syurga dan neraka.


Share:

1 komen:

Anonymous said...

Adakah syiah ja'fariyah itu adalah kumpulan syiah yang ketiga (di Malaysia) yang anda maksudkan?

Total Pageviews

Labels

Teman Blog

Pengikut